Izjava o zasebnosti

Spoločnosť KӦNIG GmbH & Co KG rešpektuje právo na ochranu osobných údajov zamestnancov, používateľov, klientov a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle zákona  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a smernice bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, ktorý má naša spoločnosť spracovaný.

Tieto zásady ochrany súkromia stanovujú ako KӦNIG GmbH & Co KG používa a chráni všetky informácie, ktoré ste poskytli KӦNIG GmbH & Co KG pri použití tejto webovej stránky.

Výrazy " KӦNIG GmbH & Co KG " alebo "nás" alebo "my" sa vzťahujú na majiteľa webovej stránky, ktorého meno je KӦNIG GmbH & Co KG. s registráciou v Moringen, HR Göttingen A 130123, PhG: König Verwaltungsges.mbH,  HR Göttingen B 130024

KӦNIG GmbH & Co KG sa zaväzuje zabezpečiť, že Vaše súkromie bude chránené. V prípade, že budete požiadaný o poskytnutie určitých informácii, ktorými môžete byť identifikovaný pri použití tejto webovej stránky, môžete si byť istý, že budú použité len v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia.

KӦNIG GmbH & Co KG môže zmeniť zásady ochrany súkromia pri aktualizácii tejto stránky. Z času na čas by ste mali skontrolovať túto stránku, aby ste sa ubezpečili, či súhlasíte s prípadnými zmenami. Tieto zásady ochrany súkromia sú v platnosti od vyššie uvedeného dátumu.
 
Zbieranie a použitie osobných údajov
KӦNIG GmbH & Co KG je Nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom na Nienhagener Str 30, 37186 v Moringen, nemecká republika, zapísaná v obchodnom registri v meste Moringen, HR Göttingen A 130123, PhG: König Verwaltungsges.mbH,  HR Göttingen B 130024

Webová stránka KӦNIG GmbH & Co KG je hlavne náborová stránka, kde osoby ktoré hľadajú prácu môžu poslať ich osobný životopis, ktorý zahŕňa osobné informácie. Tieto informácie majú osobitnú ochranu v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týkajúce sa spracovania osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Podľa platných právnych predpisov KӦNIG GmbH & Co KG má povinnosť bezpečne používať Vami poskytnuté osobné údaje len pre stanovené účely.

Taktiež, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov máte právo na prístup a prípadnú zmenu Vašich osobných údajov. Preto ak chcete zasahovať do Vašich osobných údajoch, prosím kontaktujte nás.

V procese náboru je garantovaná dôvernosť všetkým zúčastneným stranám a za zaisťuje prísne dodržiavanie práv všetkých strán.

KӦNIG GmbH & Co KG bude rešpektovať dôvernosť v týchto záležitostiach:

  • spravovať všetky informácie so zodpovednosťou a profesionalitou;
  • robiť všetko pre zabezpečenie presnosti a aktualizácie osobných údajov;
  • obmedziť prístup k zverejneniu osobných údajov;
  • prijať vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov;
  • spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe obojstrannej dohody, alebo v súlade s právnymi predpismi na splnenie zmluvných záväzkov a zachovanie zmluvného vzťahu;
  • rešpektovať Vaše rozhodnutie týkajúce sa zhromažďovania, používania a zdieľania informácii, ktoré sa Vás týkajú;
  • zabezpečiť transparentný proces zhromažďovania informácii.

 
Taktiež môžeme získať Vaše osobné informácie, ak sa ich rozhodnete poskytnúť napríklad pri kontaktovaní cez mailové schránky alebo pri registrácii na niektoré služby.
 
Pri registrácii a/alebo pri poskytnutí osobných informácii na našej webovej stránke zároveň súhlasíte s použitím týchto informácii v súlade s týmito zásadami o ochrane súkromia.
 
Vaše osobné údaje nebudú použité na iné účely, pokiaľ nezískame Vaše povolenie, alebo pokiaľ to nie je požadované alebo povolené zákonom, alebo profesnými štandardami.
 
Zabezpečenie
Sme odhodlaní zabezpečiť, že v prípade online zhromažďovania osobných údajov budú tieto informácie v bezpečí. Aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu alebo zverejneniu osobných údajov, zaviedli sme určité postupy na ochranu a zabezpečenie informácii, ktoré zhromažďujeme online.
 
Vaše registračné povinnosti
V prípade používania služieb KӦNIG GmbH & Co KG súhlasíte, že:

1, poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako je požadované v registračnom formulári prevádzkovateľa a

2, budete udržiavať a promptne aktualizovať registračné údaje, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neúplné, alebo nie sú aktuálne, KӦNIG GmbH & Co KG má právo pozastaviť alebo zrušiť Váš účet a odmietnuť všetky súčasné i budúce využitia týchto služieb.
 
Odkazy na iné stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy aj na rôzne iné webové stránky. Avšak, ak ste použili tieto odkazy a opustili ste našu webovú stránku, mali by ste brať na vedomie, že nemáme žiadnu kontrolu nad inými webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu všetkých informácii, ktoré poskytujete pri návšteve týchto stránok a tieto stránky sa neriadia týmito zásadami o ochrane súkromia. Mali by ste byť opatrný a pozrieť sa na zásady ochrany súkromia na danej webovej stránke.


Automatické zhromažďovanie osobných údajov
V niektorých prípadoch, KӦNIG GmbH & Co KG automaticky zbiera určité typy informácii a to pri návšteve našej webovej stránky a prostredníctvom vymenených emailov (vid. Webové majáky). Automatizované technológie môžu zahŕňať použitie záznamov webového servera na zhromažďovanie IP adries, súborov "cookies" a webových majákov (web beacons). Zbierka týchto informácií nám umožní lepšie porozumieť a zlepšiť výkon, použiteľnosť a efektívnosť webových stránok KӦNIG GmbH & Co KG a merať efektivitu našich marketingových aktivít.
 
IP adresy

IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču pri každom prístupe na internet. Počítačom a serverom to umožňuje vzájomne sa rozpoznať a komunikovať spolu. IP adresy, z ktorých návštevníci pochádzajú sú zaznamenávané na účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tieto informácie môžu byť použité tiež v súhrnnej podobe, na zistenie trendu webovej stránky a analýzy výkonnosti.
 
Webové majáky (Web beacons)
Webové majáky sú súbory transparentných obrázkov a slúžia na monitorovanie cesty k webovej stránke alebo súboru webových stránok. Taktiež sú nazývané aj webové chrobáky (web bugs) a sú bežne používané webovými stránkami, ktoré si najímajú služby tretích strán, na monitorovanie premávky. Môžu byť použité aj v spojení s cookies, na lepšie porozumenie ako návštevníci spolupracujú so stránkami a obsahom na webovej stránke.

Môžeme poskytovať priestor pre reklamy tretím stranám, ktoré používajú webové majáky v rámci reklamy umiestnenej na našej webovej stránke na zistenie, koľkokrát ste reklamu videli. Žiadne identifikačné údaje osoby, ktoré nám poskytujete, nie sú poskytované prostredníctvom webového majáka. Na základe informácií, ktoré ste zverejnili na našej stránke nebude možné Vašu osobu identifikovať.

Softvér na ochranu súkromia môže byť použitý na zrušenie  webových majákov. Ak sa tak rozhodnete, použitie takejto ochrany by nemalo spôsobiť žiaden problém na našej stránke.

Účet, heslo a zabezpečenie
Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a účtu, a ste plne zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú pod Vašim heslom, alebo účtom. Súhlasíte s tým, že KӦNIG GmbH & Co KG bude okamžite informovaná o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho hesla alebo účtu a zabezpečíte odhlásenie sa z Vášho účtu po ukončení každej návštevy. KӦNIG GmbH & Co KG nemôže a nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu, či škodu vyplývajúcu z nedodržania tejto časti.
KӦNIG GmbH & Co KG si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, zablokovať Vaše heslo, využívanie svojich služieb, odstránenie akéhokoľvek materiálu zobrazeného na svojich stránkach, z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bezdôvodne. Taktiež, Lugera.Sk môže pozastaviť poskytovanie služieb, alebo jej časti, s predchádzajúcim upozornením alebo aj bez upozornenia.
Súhlasíte, že KӦNIG GmbH & Co KG.Sk môže za určitých okolností a bez predchádzajúceho upozornenia okamžite ukončiť Váš KӦNIG GmbH & Co KG účet, akúkoľvek pridruženú emailovú adresu a prístup k službe. Ďalej súhlasíte s tým, že zrušenia z akejkoľvek príčiny budú vykonané vo výhradnom rozhodnutí KӦNIG GmbH & Co KG a že KӦNIG GmbH & Co KG nenesie zodpovednosť voči Vám alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek zrušenie Vášho účtu, pridruženej emailovej adresy, alebo prístupu k tejto službe.

 
Zmeny k týmto zásadám
Z času na čas môže KӦNIG GmbH & Co KG zmeniť tieto zásady na ochranu súkromia, aby zohľadnila súčasné postupy ochrany osobných údajov. Keď urobíme zmeny k tomuto vyhláseniu, budeme revidovať dátum aktualizácie v hornej časti tejto stránky.


Otázky ohľadom zásad a ich presadzovania

KӦNIG GmbH & Co KG sa zaväzuje chrániť online súkromie Vašich osobných údajov. Ak máte otázky alebo pripomienky k našej správe Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na info@koenig.sk.  Na tejto adrese Vám rovnako poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa našich online zásad ochrany súkromia.